THỊ TRẤN NGÔ ĐỒNG

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

# THƯỞNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN


  Đồng chí: Doãn Công Kỳ

Ngày, tháng, năm sinh: 4/02/1968

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
thị trấn Ngô Đồng

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912.996.124

 
  Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thông

Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1969

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0915304108

 

Họ và tên: Phạm Văn Thoa
Ngày, tháng. năm sinh: 26/7/1980
Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học
Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0982895976

   

Đồng chí: Trần Văn Tiềm

Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1978

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0949990267

 

Đồng chí: Phan Văn Chất

Ngày, tháng, năm sinh: 9/8/1972

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0963.513.372

   Đồng chí: Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1983
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: Đại học  
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0944231770
# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

Đ/c Phan Thị Thu
Sinh ngày: 02/01/1983
Công chức 
Văn phòng Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:0947594250

Đồng chí: Phạm Thị Na
Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1969
Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0833825493

 

Đồng chí:Phạm Văn Chỉnh
Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1983
Công chức: Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng NTM
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 
0947594250

 

 

Đồng chí: Doãn Ngọc Kỷ 
Ngày, tháng, năm sinh: 3/7/1988
Công chức VHXH làm công tácLĐTB&XH
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0819345088

Đồng chí: Trần Thị Hằng 
Ngày, tháng, năm sinh:
07/10/1997
Chức vụ: Kế toán Ngân sách
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại:
0345.087.099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đặng Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1971
Công chức Địa chính - Môi trường
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0984286309


              
Đồng chí: Vũ Thị Hoa
Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1986
Công chức Văn phòng Thống kê
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0968.698.334
 

 
Đồng chí: Doãn Thị Lụa
Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1985
Công chức Văn hóa Thông tin - TDTT
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại: 098.229.0202

# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ NHÂN DÂN

Đồng chí: Doãn Công Trường
Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1975
Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ Chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: Số điện thoại: 0943.701.223
  

anh tin bai
Đồng chí: Phùng Chiến
Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1989
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:0898108111


Đồng chí: Phan Thị Dừa
Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1978
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
 Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0972.620.386

anh tin bai

Đồng chí: Phan Thị Khánh Hòa
Ngày, tháng, năm sinh:05/02/1990
Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ Chuyên môn:  Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:0974368590
 
Đồng chí: Đặng Dũng Mạnh
Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1963
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh
Trình độ Chuyên môn: Cao Đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0987.879.990

 

# CÔNG AN THỊ TRẤN

 
Đ/c Nguyễn Văn Kiên
Sinh ngày: 21/10/1979
Cấp bậc Trung tá
Chức vụ: Trưởng Công an thị trấn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0912515773
 
Đồng chí: Phạm Ngọc Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1983
Cấp bậc:Thiếu tá
Chức vụ:  Phó Trưởng Công an
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0984.715.699

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Trần Tất Hưng
Ngày, tháng, năm sinh:16/7/1979
Cấp bậc: Trung tá
Chức vụ:  Phó Trưởng Công an
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:0945.067.799

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 2 176
  • Tất cả: 127171