UBND tỉnh triển khai thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 Tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện rà soát các đối tượng người có công; người thuộc diện hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hỗ trợ ước tính trên 300 tỷ đồng.

 Tại điểm cầu huyện Giao Thủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã thảo luận, giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đề cao tinh thần tự chịu trách nhiệm trong quá trình rà soát, xác định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; thực hiện nghiêm các nội dung trong Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết các chính sách hỗ trợ. Rà soát kỹ các đối tượng được hưởng đảm bảo chính xác, không trùng lặp. Thực hiện công khai minh bạch, có sự giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân ngay từ bước đầu từ khâu rà soát, lập danh sách, việc chi trả…Các sở, ngành có liên quan tập trung hướng dẫn cấp huyện, xã để triển khai thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố, các phường, xã, thị trấn vừa tiến hành rà soát, công khai danh sách, kịp thời gửi về cấp trên để thực hiện chi trả; không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Với các nhóm đối tượng người có công, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội các địa phương hoàn thiện danh sách trước ngày 10-5-2020./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 1 522
  • Tất cả: 108047