LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 33, từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 tới ngày 21 tháng 8 năm 2022
Từ ngày 08/08/2022 tới ngày 14/08/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
15/08/2022
18/7/2022 (AL)

-07h30: Họp giao ban tuần. tại Phòng họp UBND

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ ba
16/08/2022
19/7/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ tư
17/08/2022
20/7/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ năm
18/08/2022
21/7/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ sáu
19/08/2022
22/7/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ bảy
20/08/2022
23/7/2022 (AL)
Chủ nhật
21/08/2022
24/7/2022 (AL)
Ghi chú:


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 626
  • Tất cả: 49011