LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 49, từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 tới ngày 11 tháng 12 năm 2022
Từ ngày 28/11/2022 tới ngày 04/12/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
05/12/2022
12/11/2022 (AL)

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)

- 7h30:Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XIII, tại Hội trường UBND TT  Ngô Đồng.

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)

- 7h30:Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XIII, tại Hội trường UBND TT  Ngô Đồng

Thứ ba
06/12/2022
13/11/2022 (AL)

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)

- 14h00:Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XIII, tại Hội trường UBND TT  Ngô Đồng

- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)

- 14h00:Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XIII, tại Hội trường UBND TT  Ngô Đồng

Thứ tư
07/12/2022
14/11/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ năm
08/12/2022
15/11/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ sáu
09/12/2022
16/11/2022 (AL)
- Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND) - Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đ/c Thảo - Phó Chủ tịch UBND)
Thứ bảy
10/12/2022
17/11/2022 (AL)

Chủ nhật
11/12/2022
18/11/2022 (AL)
Ghi chú:


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 742
  • Tất cả: 56384