Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII.
Đồng chí Phạm Gia Túc, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

       BTV tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy truyền đạt nội dung hội nghị. Tham dự tại điểm cầu huyện Giao Thủy có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy

thông báo nhanh kết quả HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

       Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã thông tin nội dung về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới". Đối với tỉnh Nam Định, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý đất đai hạn chế các sai phạm. Đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đặc biệt là 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 1 416
  • Tất cả: 80538