Huyện Giao Thủy công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức xã, thị trấn đợt 1 năm 2022.
 Trong đợt 1 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 9 công chức ở 7 xã, thị trấn. Trong đó chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Đất đai là 05 người; Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới là 02 người, công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách công tác Lao động -Thương binh và xã hội là 02 người

         UBND huyện công bố Quyết định về chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức xã, thị trấn đợt 1 năm 2022. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Công chức xã, thị trấn nhận Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đợt 1 năm 2022

         Trong đợt 1 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 9 công chức ở 7 xã, thị trấn. Trong đó, chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai là 05 người, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới là 02 người, công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội là 02 người. Cụ thể ông Phạm Văn An công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai UBND xã Giao Yến đến nhận công tác tại UBND xã Hồng Thuận; ông Nguyễn Văn Thuận công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai UBND xã Hồng Thuận đến nhận công tác tại UBND xã Giao Lạc; ông Mai Xuân Khoa công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới UBND xã Giao Lạc chuyển sang phụ trách công tác đất đai; ông Trần Xuân Giang công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai UBND xã Giao Lạc đến nhận công tác tại UBND xã Giao Thiện đảm nhiệm chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai, ông Vũ Văn Khanh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai UBND xã Giao Thiện đến nhận công tác tại UBND xã Giao Hương đảm nhiệm chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai, ông Vũ Ngọc Anh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường phụ trách công tác đất đai UBND xã Giao Hương đến nhận công tác tại UBND xã Giao Thiện đảm nhiệm chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới; ông Phạm Văn Chỉnh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới UBND xã Giao Thiện đến nhận công tác tại UBND thị trấn Ngô Đồng đảm nhiệm chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường phụ trách công tác Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới; ông Doãn Ngọc Kỷ công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội xã Hoành Sơn đến nhận công tác tại UBND thị trấn Ngô Đồng đảm nhiệm chức danh công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội; bà Nguyễn Thị Nguyệt công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội UBND thị trấn Ngô Đồng đến nhận công tác tại xã Hoành Sơn để đảm nhiệm chức danh công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/6/2022.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ

         Phát biểu giao nhiệm vụ đối với các công chức xã, thị trấn luân chuyển vị trí công tác đợt 1 năm 2022, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí luân chuyển vị trí, cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao hồ sơ địa chính đầy đủ, chi tiết, cụ thể để các đồng chí mới tiếp cận nhanh nhất. Đối với các đồng chí công chức địa chính chuyển đến địa phương khác và những đồng chí từ địa chính nông thôn mới chuyển đổi phụ trách lĩnh vực đất đai nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ, công việc ngay, không để khoảng trống. Đồng thời công chức địa chính tăng cường rèn luyện đạo đức công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Các phòng, ban chuyên môn tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ để các đồng chí công chức địa phương thuộc ngành quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT - TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 590
  • Tất cả: 48975