Đại hội Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở; tập trung công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Quan tâm chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn; hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.
anh tin bai

Đại hội Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Kim Khuy - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng các đoàn viên công đoàn thị trấn Ngô Đồng.

anh tin bai

Đồng chí Phan Văn Chất - Chủ tịch Công đoàn thị trấn Ngô Đồng khóa 2017 - 2023 phát biểu khai mạc Đại hội

Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng có 27 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn thị trấn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị trấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND thị trấn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ. BCH Công đoàn thị trấn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết. Tuyên truyền vận động cán bộ công chức tham gia ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động. Vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia mua BHYT, do vậy tỷ lệ người dân tham gia BHYT của địa phương hàng năm đạt từ 90 - 95% trở lên.

 anh tin bai

Đồng chí Trần Văn Tiềm - Phó Chủ tịch Công đoàn TT Ngô Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2023 đọc báo cáo tại Đại hội

Công đoàn thị trấn tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”… gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức”. Cán bộ, đoàn viên công đoàn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, chấp hành các quy định của cơ quan, đảm bảo hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa với 1 đồng chí Thạc sĩ, 17 đồng chí có trình độ Đại học, 1 đồng chí có trình độ Cao đẳng, 4 đồng chí có trình độ Trung cấp.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Thị Kim Khuy - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng NTM kiểu mẫu. Trong đó đã huy động đóng góp nhiều ngày công xây dựng các cộng trình hạ tầng nông thôn; cán bộ đoàn viên là lực lượng nòng cốt trong việc ra quân làm VSMT, giữ gìn vệ sinh đồng dong, ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải, triển khai mô hình “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn”. Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ địa phương và các TDP làm các tuyến đường bê tông, lắp đặt Camera an ninh, đường điện chiếu sáng tại KDC, trồng các tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quang môi trường…nhằm duy trì giữ vững các tiêu chí thị trấn NTM nâng cao tiến tới xây dựng thị trấn trở thành đô thị thông minh vào năm 2024. Thị trấn có 5/5 TDP được công nhận TDP văn hóa, cơ quan thị trấn được công nhận và giữ vững nếp sống văn hóa; hàng năm gia đình đoàn viên đều đạt gia đình có nếp sống văn hóa. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở thị trấn luôn được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến được Liên đoàn lao động các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TT Ngô Đồng phát biểu tại Đại hội

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở; tập trung công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Quan tâm chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn; hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

anh tin bai
 
Đồng chí Vũ Thị Kim Khuy -  HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Thoa - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT Ngô Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Kim Khuy - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Doãn Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở thị trấn Ngô Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở thị trấn đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” và các cuộc vận động của ngành, công đoàn cấp trên phát động góp phần cùng với địa phương phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu.

anh tin bai
 
Lãnh đạo LĐLĐ huyện, Lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm với BCH Công đoàn TT Ngô Đồng nhiệm kỳ 2023 - 2028

anh tin bai

BCH Công đoàn thị trấn Ngô Đồng lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở thị trấn, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 3 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp diễn ra tới đây./.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 464
  • Tất cả: 107989