Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Cộng đồng TT Ngô Đồng tập huấn về "Quản lý đánh giá rủi ro thiên tai và rủi ro khí hậu dựa vào cộng đồng" thuộc Hợp phần 3 - Dự án GCF do Quỹ khí hậu xanh tài trợ.

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Cộng đồng TT Ngô Đồng tập huấn về "Quản lý đánh giá rủi ro thiên tai và rủi ro khí hậu dựa vào cộng đồng" thuộc Hợp phần 3 - Dự án GCF do Quỹ khí hậu xanh tài trợ.

Dự án “Tăng cường những tác động khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven bin Việt Nam”, do quỹ khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp Quốc. Đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Dự án GCF được triển khai thực hiện tại 7 tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cà Mau và Nam Định. Năm 2021, Dự án mở rộng 21 tỉnh ven biển Việt Nam từ Bắc vào Nam.

- Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022 gồm có 3 hợp phần

+ Hợp phần 1: Hỗ trợ làm 4.000 ngôi nhà (Mỗi ngôi nhà hỗ trợ 1.700USD)

+ Hợp phần 2: Trồng tái tạo 4.000ha rừng ngập mặn

+ Hợp phần 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về Quản lý RRTTDVCĐ và phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đồng thời nâng cao năng lực cho dội ngũ cán bộ làm công tác PCTT của địa phương.

    Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 06/8/2022, Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Cộng đồng TT Ngô Đồng gồm 30 đồng chí tham gia tập huấn về "Quản lý đánh giá rủi ro thiên tai và rủi ro khí hậu dựa vào cộng đồng" thuộc Hợp phần 3 - Dự án GCF do Quỹ khí hậu xanh tài trợ. Thông qua Lớp tập huấn các kiến thức về PCTT:

Cô Mai Thị Nhung - Giảng viên TW, tập huấn các kiến thức về PCTT

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân trên địa bàn.

         2. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

         3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.

         4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

         5. Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh trong các ngày tập huấn

Ông Phan Văn Chất - Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban phụ trách chung Dự án GCF

phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật thu thập, kiểm chứng thông tin tại cộng đồng


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 159
  • Trong tuần: 460
  • Tất cả: 51143