Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị trấn Ngô Đồng Đại hội lần thứ nhất.
rong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thị trấn Ngô Đồng có hơn 40 người con quê hương tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Các đồng chí đã không quản ngại khó khăn vất vả, cùng với anh em đồng đội khắp cả nước vận chuyển hơn chục triệu tấn vũ khí, đạn dược, cơ sở vật chất chi viện cho các chiến trường, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

      Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị trấn Ngô Đồng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị trấn Ngô Đồng Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thị trấn Ngô Đồng có hơn 40 người con quê hương tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Các đồng chí đã không quản ngại khó khăn vất vả, cùng với anh em đồng đội khắp cả nước vận chuyển hơn chục triệu tấn vũ khí, đạn dược, cơ sở vật chất chi viện cho các chiến trường. Chỉ riêng từ 1973 - 1975 đã vận chuyển bằng xe cơ giới hơn 40 vạn quân và binh khí, kỹ thuật chi viện cho chiến trường. Cơ động bằng xe cơ giới 10 lượt cấp sư đoàn quân chủ lực tham gia chiến dịch. Lực lượng bộ binh đã chiến đấu bảo vệ an toàn tuyến đường và đã tiêu diệt bắt sống hơn 17 ngàn tên địch. Lực lượng Giao liên đã mở 3 ngàn km đường, tổ chức cho 2 triệu lượt người ra vào chiến trường, đã góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau chiến tranh, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sơn phục viên, chuyển ngành có nhiều đồng chí là thương binh, bệnh binh, sức khỏe yếu, đời sống còn nhiều khó khăn. Song với bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, dù trong hoàn cảnh nào, các chiến sỹ bộ đội Trường Sơn năm xưa luôn đoàn kết, thăm hỏi động viên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế ổn định cuộc sống gia đình. Động viên con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định địa phương. Đặc biệt các chiến sỹ hội truyền thống Trường Sơn tham gia các phong trào do địa phương phát động như phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên đã đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ.

 
Ban chấp hành khóa I, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị trấn Ngô Đồng

   

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 595
  • Tất cả: 48980