THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐỀ NGHỊ CẤP GCN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TT NGÔ ĐỒNG

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐỀ NGHỊ CẤP GCN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TT NGÔ ĐỒNG

Thong-bao-niem-yet-cong-khai-danh-sach-nha-o_20231214_0001.pdf

 

Pho-Yet-Kieu.pdf

PHỐ YẾT KIÊU

 

Pho-Van-Hung.pdf

PHỐ VĂN HƯNG

 

 

 

Ngo-Dong-Nhat-Duong-Tran-Nhan-Tong.pdf

 

 

Duong-Nguyen-Cong-Tru.pdf

 

Duong-Dang-Kim-Toan.pdf

 

Duong-Doan-Dinh-Dong.pdf

 

Duong-Linh-Lang.pdf

 

Duong-Dang-Ngoc-Toan.pdf

 

Duong-Tran-Nhan-Tong.pdf

 

Ngo-Dong-Nhat-Duong-Nguyen-Cong-Tru.pdf

 

 

 

Duong-Tran-Hung-Dao.pdf

 

Ngo-Son-Hoa-Duong-Nguyen-Cong-Tru.pdf

 

Ngo-Dong-Thinh-Duong-Tran-Hung-Dao.pdf

 

Ngo-Son-Tho-Duong-Tran-Hung-Dao.pdf

 

Pho-Le-Qua-Duc.pdf

 

Pho-Da-Tuong.pdf

 

Pho-Le-Trong-Ham.pdf

 

Pho-Nguyen-Loc.pdf

 

 

Pho-Pham-Ngu-Lao.pdf

 

Pho-Nguyen-Loc.pdf

 

Pho-Nguyen-Phuc.pdf


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1