KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023

KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2023

KH-kiem-diem.pdf


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1