Thị trấn Ngô Đồng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
 

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chi bộ tổ dân phố số 2, thị trấn Ngô Đồng nhiều năm liền được Huyện ủy Giao Thủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. Bí thư chi bộ Phan Văn Vo cho biết, chi bộ hiện có 22 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên trẻ (dưới 35 tuổi); thu nhập người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và một số ngành nghề truyền thống như: mộc, hàn, cơ khí… bình quân đạt 57 triệu đồng/người/năm. Tổ dân phố hiện không có hộ nghèo, chỉ còn 6 hộ thuộc diện cận nghèo (hầu hết là diện người già, neo đơn). Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vào ngày 3 hàng tháng chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ. Trong các buổi sinh hoạt, hầu hết đảng viên đều tham gia đóng góp ý kiến nhất là các vấn đề có liên quan đến đời sống người dân như: môi trường, làm đường giao thông nội đồng. Cuối năm 2019, chi bộ tổ dân phố triển khai làm 2 đường dong ngõ xóm dài 300m, rộng 5m, các đảng viên đã đề xuất các biện pháp và vận động nhân dân ủng hộ. Với sự vào cuộc của cấp ủy và cán bộ, đảng viên, đến nay con đường đã hoàn thành với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng/đường dong, gồm đèn điện thắp sáng (12 bóng/dong ngõ), hệ thống đường rãnh thoát nước chìm; đường hoa…

 
Thường trực Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng làm việc với các chi bộ tìm giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.


Thường trực Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng làm việc với các chi bộ tìm giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ thị trấn Ngô Đồng hiện có 12 chi bộ trực thuộc với gần 500 đảng viên. Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy đảng thị trấn đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện các nội dung công tác Đảng; đặc biệt bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó đội ngũ đảng viên nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là trung tâm đoàn kết, nhân tố quyết định hàng đầu để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo đúng quy định. Bình quân hàng năm có 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; 68,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (có 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Trong 3 năm (2015, 2016, 2017), Đảng bộ thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy xếp loại trong sạch vững mạnh; năm 2018, 2019 xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 5 năm gần đây, Đảng ủy đã giới thiệu 15 quần chúng ưu tú học lớp đối tượng Đảng; kết nạp 11 đảng viên mới, tiếp nhận 42 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 20-12-2010 của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011-2015 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo về số lượng, chất lượng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 5 năm, Đảng ủy thị trấn đã cử 4 cán bộ đi học Đại học Luật, 6 cán bộ hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí sắp xếp phân công cán bộ, đảng viên ứng cử để bầu đảm nhận các vị trí chủ chốt MTTQ và các đoàn thể của thị trấn. Đến nay, các chức danh chủ chốt và công chức đều đạt chuẩn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm sát với tình hình thực tiễn của địa phương.Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục, ngăn chặn những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Với việc tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thị trấn Ngô Đồng đã tạo ra bước phát triển mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 603
  • Tất cả: 48988