Chương trình phối hợp giữa Công an, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy triển khai cài đặt ứng dụng VNEID thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tại huyện Giao Thủy đã xây dựng chương trình phối hợp giữa Công an, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ các cấp phát huy vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ứng dụng VNeID. Thành lập các Tổ công tác tình nguyện phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn trực tiếp tuyên truyền về việc cấp CCCD; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình. Qua đó tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thực hiện Kế hoạch của Tổ công tác Đề án 06 huyện về triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án 06 năm 2023, Kế hoạch của Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tỉnh. Công văn số 155 của UBND huyện về việc chấn chỉnh thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính; Công an huyện, Huyện đoàn, Hội phụ nữ huyện Giao Thủy ban hành Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của lực lượng Công an, Đoàn viên thanh niên, Phụ nữ trong triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104 của Chính phủ, cấp CCCD, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023.

 

anh tin bai

Lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID tại hộ gia đình

Theo đó, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công  chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung Nghị định số 104 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm  quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử đối với  các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, giúp người dân thuận tiện khai thác, sử dụng thông tin để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong các giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu ít nhất 60% công dân trên địa bàn huyện được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trước ngày 20/6/2023. 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD trước ngày 31/7/2023.

 

anh tin bai
  

Lực lượng Công an hỗ trợ cài đặt ứng dụng tại Trung tâm hành chính một cửa huyện

     Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tại tỉnh Nam Định nói chung và huyện Giao Thủy nói riêng đã xây dựng chương trình phối hợp giữa Công an, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ các cấp phát huy vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tại cơ quan đơn vị, địa phương mình. Thành lập các Tổ công tác tình nguyện phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn trực tiếp tuyên truyền về việc cấp CCCD; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình tại các thôn, xóm, tổ dân phố và lập danh sách xác nhận sau khi đã hoàn thành. Qua đó tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

 

anh tin bai

Những tiện ích đối với công dân khi cài đặt ứng dụng VNeID trong giao dịch

       Cụ thể là tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài  khoản định danh và xác thực điện tử; thẻ CCCD theo Nghị định 104 của Chính phủ. Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 và xác thực điện tử cho các trường hợp: Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử đang chờ phê duyệt hoặc đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi có thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt sử dụng ứng dụng VneID. Tuyên truyền công tác bảo mật thông tin, thao tác thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, các trang mạng xã hội của Công an, Huyện đoàn, Hội PN, các lực lượng sẽ trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1, mức độ 2 và hướng dẫn sử  dụng ứng dụng VNeID tại gia đình. Tổ chức các điểm tuyên truyền, hướng dẫn công dân tại các địa điểm tập trung đông người, như: Trung tâm hành chính Một cửa từ huyện xuống xã, Trường học, nhà văn hóa, chợ. Phấn đấu đến 5/4/2023 có 100% cán bộ Công an, Đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội phụ nữ cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 được kích hoạt trên ứng dụng VNeID và sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch. Tuyên truyền, vận động người dân chưa đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử, phấn đấu mỗi người tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dân cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD trước ngày 31/7/2023. Thời gian thực hiện cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử chia làm 3 giai đoạn với quyết tâm 100% công dân đủ điều kiện đều có tài khoản Định danh điện tử được kích hoạt trước ngày 31/12/2023. 

anh tin bai
 

Mọi công dân đều được hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID

         Để thực hiện thành công việc cài đặt ứng dụng, các tổ công tác và mỗi thành viên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới mọi đối tượng đủ điều kiện cài đặt các ứng dụng theo hướng dẫn. Gắn trách nhiệm và thời gian hoàn thành cụ thể với quan điểm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên nơi tập trung đông người. Công an huyện phối hợp Huyện đoàn, Hội Phụ nữ  thành lập các nhóm zalo để theo dõi, tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc và tiến hành kiểm tra trực tuyến, trực tiếp đối với Tổ công tác các cấp./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 1 465
  • Tất cả: 107990