Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách giảm nghèo.
Nội dung tập huấn, Sở Lao động thương binh và Xã hội triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời hướng dẫn thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2022.

          UBND huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách giảm nghèo. Đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tập huấn

          Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt, được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo và đảm bảo các nguồn lực để thực hiện. Thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đã được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, huyện nhà tiếp tục xác định mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 0,05 - 0,1% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và các chính sách giảm nghèo, từng bước cải thiện điều kiện sống, đảm bảo giảm nghèo bền vững, không có hộ tái nghèo. 100% hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khởi nghiệp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. Cán bộ làm công tác giảm nghèo được tập huấn nâng cao năng lực và rà soát, kiểm tra đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Lê Hà - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh

triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

          Tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Lê Hà - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời hướng dẫn thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2022.  Qua đó, tạo điều kiện để huyện Giao Thủy thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ mới thoát nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 1 510
  • Tất cả: 108035